„Vážená paní Sudolská, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila jménem společnosti Lesaffre Česko, a.s. spokojenost se službami, které poskytuje Vaše jazyková agentura Esprogress. Naše společnost je členem nadnárodní skupiny Lesaffre, největšího výrobce droždí na světě, který má své pobočky na 5 kontinentech ve více než 180 zemích světa. Jednacím jazykem skupiny Lesaffre je angličtina. Jelikož úzce spolupracujeme s ostatními členy skupiny Lesaffre, vzrůstají v naší společnosti nároky na jazykovou vybavenost zaměstnanců. Od roku 2005 spolupracujeme s Vaší agenturou při zajišťování výuky anglického jazyka pro naše zaměstnance. Oceňujeme kurzy, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých oddělení. V současné době zajišťuje pro nás Vaše společnost čtyři kurzy, jejichž náplní je osvojení si gramatických jevů a témat týkajících se konkrétní pracovní náplně daných oddělení při využití Vašich vlastních sylabů. Kladně také hodnotíme odbornost, profesionalitu a dochvilnost Vašich lektorů. Díky výše zmíněným charakteristikám pomáhají Vaši lektoři zaměstnancům naší společnosti k osobnímu růstu, který se pozitivně promítá v každodenním fungování firmy Vedle výše popsaného přínosu výuky anglického jazyka prostřednictvím Vašich lektorů je mi potěšením vyjádřit také spokojenost s celkovou úrovní komunikace s Vaší společností. Vážím si zejména Vaší flexibility, profesionality a ochoty spolupracovat. Těším se na další spolupráci.“

Vendula Malichová
Personální a projektová manažerka
Lesaffre Česko, a.s.
Olomouc

„Společnost AVX Czech Republic, s.r.o. využívá od října roku 2005 služeb firmy ESPROGRESS týkající se výuky angličtiny. Od té doby, co zde učí lektoři Aleš Tajovský a Alec Solomon/Nick Canon, naši zaměstnanci chodí pravidelně na angličtinu (dříve vždy po vánocích jejich docházka výrazně oslabila) a jejich úroveň v angličtině se zvýšila tak, jako nikdy předtím. Agentura ESPROGRESS má velmi profesionální přístup jak k firmě samotné, tak ke studentům, je flexibilní a kreativní (ve smyslu vlastních testů a výukových materiálů – zejména se nám líbí videokazety v angličtině z různých zemí světa, kde se dozvídáme zajímavosti). Lektoři jsou velmi schopní, spolehliví, dokáží upoutat pozornost, přizpůsobují výuku potřebám jednotlivce a nespokojí se s průměrností. Je vidět, že mají velké zkušenosti. Ze strany naší společnosti i našich zaměstnanců cítíme velkou spokojenost a budeme dále pokračovat ve spolupráci s touto firmou. Věřím, že pro člověka, pro kterého je důležité zlepšit se v angličtině, je firma ESPROGRESS pravou volbou.“

Iveta Moravcová
HR department
AVX Czech Republic s.r.o.
+420 465 358 132.

„Pro zlepšení jazykové úrovně zaměstnanců využívá naše společnost dlouhodobě služeb společnosti Pavly Sudolské – esprogress. Z nabídky společnosti využíváme jednorázové pobytové kurzy intenzivní výuky anglického jazyka a pravidelnou výuku anglického jazyka v kurzech organizovaných v prostorách naší firmy. Tyto kurzy jsou zaměřeny jak na znalost gramatiky, tak především na konverzaci a prohloubení slovní zásoby v oblastech, které jsou pro naše aktivity nejdůležitější. Služby jsou poskytovány vždy na vysoké profesionální úrovni s maximální snahou přizpůsobit obsah potřebám naší organizace. Oceňuji zvláště trpělivost lektorů, kteří chápou značné pracovní vytížení našich pracovníků a dokáží je i za těchto podmínek motivovat tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Spolupráce s touto společností je pro naši společnost přínosnou a stala se nedílnou součástí vzdělávacího procesu zaměstnanců naší společnosti. “

Ing. Josef Hlavička
ředitel společnosti
Melzer, spol. s r.o.
Prostějov

http://www.melzer.cz

„Naše společnost T.S. Bohemia využívá služeb jazykové agentury esprogress již od roku 2004. V prostorách naší firmy probíhá výuka zaměstnanců obchodního oddělení a další individuální kurzy probíhají v prostorách agentury. Agentura se maximálně snaží přizpůsobit svůj výukový program našim potřebám a k naší spokojenosti. Jsme velmi spokojeni s obsahem výuky, kdy kombinace gramatiky, poslechů a konverzačních témat vede k viditelným výsledkům.

Tuto agenturu doporučuji všem, kteří potřebují rychlou a efektivní výuku cizího jazyka.“

Ing. Bronislav Pešák
výkonný ředitel
T. S. Bohemia spol. s r.o.
Olomouc

http://www.tsbohemia.cz

„Agentura esprogress vyučuje anglický jazyk ve firmě TAMDA od května roku 2004. Jelikož práce agentury je kvalitní a přístup profesionální, po krátké době jsme začali spolupracovat a zorganizovali jsme společně jazykové kurzy pro naše klienty – lékárny v Olomouci. Na práci agentury zejména oceňuji, že se skutečně snaží splnit v maximální kvalitě to, co nabízí. Agentura pracuje flexibilně, má svůj vlastní výukový program, který dokáže přizpůsobit potřebám klienta.“

Ing. Boris Marek
ředitel závodu
TAMDA a.s., Olomouc

marek@ol.tamda.cz

„Naše firma TRAKT se sídlem v Olomouci využívá služeb agentury esprogress již od roku 2004. Díky zodpovědnému a kvalifikovanému přístupu lektorů k potřebám každého jednotlivce jsme s výukou maximálně spokojeni. Nejvíce oceňujeme vlastní výukový program, který esprogress nabízí a také srozumitelnou a jasnou formu výkladu probíraného učiva. Výuka klade důraz na praktickou aplikaci angličtiny v rámci specifik naší práce, ale také na znalosti potřebné k běžnému rozhovoru. Další výhodou firmy esprogress je její velká flexibilita.“

PhDr. Milada Herodková
jednatelka firmy TRAKT
TRAKT – Poradenské, konzultační a vzdělávací služby
Olomouc

trakt@trakt.cz

„Výuka angličtiny zaměřená na kombinaci gramatiky, poslechu a konverzace s individuálním přístupem ke studentovi podle jeho potřeb a jazykových znalostí. Propracovaná příprava jednotlivých vyučovacích hodin i celého studijního programu, včetně kvalitních studijních podkladů, předurčuje toto studium především pro ty zájemce, kteří chtějí systematicky a komplexně pracovat na zlepšení své angličtiny. Studium, jehož výsledkem není pouze soubor teoretických znalostí, ale skutečné ovládnutí jazyka s důrazem na jeho praktické využití.“

Mgr. Karel Šiška
podnikový právník
AL INVEST Břidličná, a.s.

karel.siska@alinvest.cz

„Naše společnost Osram Bruntál, spol. s r.o. je součástí mezinárodního společenství, kde ovládání angličtiny je kritickým faktorem dosahování dalšího růstu. Společnost paní Sudolské i ona sama významnou měrou přispěly k jazykovému rozvoji zaměstnanců naší firmy na různých úrovních řízení. Její vedení seminářů odpovídalo našim potřebám a získané vědomosti zaměstnanců se prokazatelně promítly do hospodářských výsledků společnosti.“

Ing. Luděk Šarman
generální ředitel
Osram Bruntál spol. s r.o.

ludek.sarman@osram-bruntal.cz

„Již několikátým rokem navštěvuji kurzy vedené p. Sudolskou a její společností. Výuka je velmi flexibilní, nestereotypní a zajímavá. Jsem velmi spokojena jak se zodpovědným a vysoce profesionálním přístupem, tak i s metodami, které mi maximálně vyhovují. Kurzy pořádané společností p. Sudolské – esprogress mohu doporučit všem, kteří to se studiem angličtiny myslí vážně.“

Mgr. Luba Čekanová
vedoucí laboratoře
Laboratoře Mikrochem s r.o.
Olomouc

lcekanova@centrum.cz